Статті та тези

 

Recent Submissions

 • Zhuykov, Oleksandr; Ivaniv, Mykola; Sydiakina, Olena (Journal of Ecological Engineering, 2024)
  Reducing pressure on agrolandscapes while maintaining indicators of economic efficiency is a promising and relevant task for researchers. The article presents the results of a four-year study on the formation of water, ...
 • Sydiakina, O.V.; Ivaniv, М.О.; Baklanova, T.V. (Таврійський науковий вісник, 2024)
  Країнами-лідерами за обсягами виробництва кавунів традиційно є Китай, Туреччина, Іран, Бразилія та США. При цьому основним виробником цієї баштанної культури є Китай з часткою 62% від загального світового обсягу. Щорічне ...
 • Коржов, Є. І. (MDPC Publishing. Vienna, Austria, 2024-04-15)
  Вважається, що історія досліджень території Північно-Західного Причорномор’я почалась у XVII столітті до нашої ери, коли воїни тодішнього великого Хетського царства досягли в одному з походів узбережжя Чорного моря в районі ...
 • Круковська, О.В. (Таврійський науковий вісник, 2024)
  Це дослідження є науковим підтвердженням важливості логістики як ключового елемента для розвитку глобальної економіки, виробництва та торгівлі. Мета дослідження – показати з застосуванням емпіричного дослідження ...
 • Жуйков, Олександр Геннадійович; Лаврись, Вікторія Юріївна; Жуйков, Терентій Олександрович (Таврійський науковий вісник Серія: Сільськогосподарські науки, 2024-03-28)
  У статті наведено результати трирічних досліджень впливу гібридного складу та норми висіву насіння на формування чисельності і шкодочинності в агроценозі нової для сівозмін Півдня України лікарської культури – соняшника ...
 • Trusova, Natalia; Chkan, Iryna; Sakun, Alina (Praha: OKTAN PRINT, 2024-04)
  В умовах трансформаційних змін в економіці світу з вектором розвитку цифрових інновацій у банківському секторі та подолання кризи банківської системи важливу роль відіграє ефективна організація руху та перерозподілу ресурсів ...
 • Тіотова, Анастасія; Пристемський, Олександр (Полтавський державний аграрний університет, 2024-03)
  Необхідність формування фінансової безпеки на підприємстві пов’язана з наявністю різноманітних загроз. Загрози поділяють на дві основні групи: зовнішні та внутрішні.Основними причинами в контексті фінансової безпеки ...
 • Пилипенко, Ярослава; Пристемський, Олександр (Полтавський державний аграрний університет, 2024-03)
  Успішність бізнесу залежить від раціонального використання і ефективного залучення ресурсів, тому порядок управління вимагає систематичне інформування про здійснені господарські операції, їх обсяг і фінансові результати ...
 • Лопушенко, Інна; Пристемський, Олександр (Полтавський державний аграрний університет, 2024-03)
  На сьогодні банківський сектор України працює безперервно, всупереч війні та реалізації численних кредитних ризиків, дефіцит капіталу. Особливістю є те, що банки по факту виконують функції контролюючих органів та наповнюють ...
 • Деркач, Владислав; Пристемський, Олександр (Полтавський державний аграрний університет, 2024-03)
  Визначено, що однією з ключових складових доходів державного та місцевих бюджетів є податкові внески, які фізичні та юридичні особи зобов'язані достовірно визначати та своєчасно сплачувати відповідно до встановлених термінів, ...
 • Гонтарук, Анастасія; Пристемський, Олександр (Полтавський державний аграрний університет, 2024-03)
  Визначено, що аудит є невід'ємною складовою стабільного фінансового середовища та надійного інвестиційного клімату, визначаючи довіру сторін до обліковофінансової інформації. Міжнародні стандарти аудиту призначені для ...
 • Сакун, Аліна; Щербаков, Андрій (Таврійський науковий вісник. Видавничий дім «Гельветика», 2024-04)
  Актуальність теми визначається, що податкова система представляє собою один із ключових інструментів регулювання економічних та соціальних процесів розвитку держави, від яких залежить повоєнна відбудова країни. В нових ...
 • Димова, Ганна Олегівна; Застєнкіна, Софія Іванівна (Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню ракетно-космічної галузі України : Збірник наукових праць / Під редакцією Г.В. Рудакової та ін. - Херсон- Хмельницький : Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2024. - 154 с., 2024-04-12)
 • Дементьєва, Ольга Іванівна; Лаврись, Вікторія Юріївна (Таврійський науковий вісник Серія: Сільськогосподарські науки. Видавничий дім "Гельветика", 2023-11-30)
  У статті розглянуто особливості створення проєкту озеленення присадибної ділянки Голопристанського району Херсонської області та підбір асортименту рослин відповідно до функціонального призначення та умов їх зростання. У ...
 • Лаврись, Вікторія Юріївна; Дворна, Анна Володимирівна (Видавничий дім «Гельветика», 2023-11-30)
  Впровадження вертикального озеленення в реконструкцію поствоєнного міста може бути ефективним способом покращити якість життя місцевих мешканців та зробити середовище більш здоровим та приємним. У наш час проблема ...
 • Дементьєва, Ольга Іванівна; Лаврись, Вікторія Юріївна; Дементьєв, С.В.; Лаврись, О.Ю. (Видавничий дім «Гельветика», 2023-11-30)
  У статті розглянуто особливості створення проєкту озеленення та благоустрою дошкільних навчальних закладів сільської місцевості на прикладі с. Степанівка Херсонської області, а також аналіз використаного асортименту рослин ...
 • Пристемський, Олександр; Єфремов, А.О. (Таврійський науковий вісник, 2024-03)
  У статті було досліджено екологічний вектор розвитку української економіки, як необхідний та важливий фактор майбутнього повоєнного відновлення і розвитку. Так, було розглянуто цілі Європейського Зеленого Курсу в контексті ...
 • Стрикаленко, Євгеній, Алла, Олег, Ганна Стрикаленко, Шалар, Шалар (Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15., 2024)
  . В статті аналізується основні мотиваційні чинники, які дозволять підвищити інтерес та зацікавленість школярів до виконання завдань на заняттях фізичною культурою. Було проведення анкетування школярів з метою визначення ...
 • Стрикаленко, Євгеній, Олег, Юлія Шалар, Барановська (International Scientific Unity, 2024)
  Сучасні тенденції гри визначають спрямованість до високих результатів, яких можна досягти тільки в процесі всебічної техніко-тактичної підготовки баскетболістів. Техніка виконання різних елементів гри гравців екстракласу ...

View more