DSpace Repository

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій

Recent Submissions

 • Unknown author (ХДАЕУ, 2023)
  У збірці наукових праць представлено тези доповідей, поданих на науково практичну конференцію молодих вчених з міжнародною участю «Сучасний стан водних біоресурсів та аквакультури України і Світу» (Херсон, 31 жовтня ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-11-24)
  Матеріали конференції спрямовані на науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення широкого колу проблем теорії і практики обліково-аналітичного забезпечення управління бізнеспроцесами ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-11-18)
  У збірнику вміщено статті та тези доповідей учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення». У матеріалах авторів акцентовано увагу на філософському осмисленні сучасного соціокультурного ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-11-11)
  Матеріали конференції спрямовані на науковий пошук, обмін досвідом, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ, установлення нових контактів і співробітництва між організаціями ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-11-17)
  У матеріалах конференції висвітлено сучасні науково-практичні технології та досягнення агрономічних, економічних, природничих, екологічних, іхтіологічних, технологічних, ветеринарних наук. Для здобувачів вищої освіти, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-10)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Гідротехнічне будівництво: минуле, сьогодення, майбутнє».
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-10)
  Збірник містить матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” за такими основними напрямками: ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-10)
  В збірку увійшли матеріали щодо оптимізації експлуатації континентальних природних і трансформованих водойм, проблемних питань іхтіології, аквакультури та здоров’я риб, впровадженню сучасних і ресурсозберігаючих технологій ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-09-23)
  У матеріалах конференції висвітлено сучасні науково-практичні підходи до селекції сільськогосподарських тварин та технології виробництва і переробки продукції тваринництва, забезпечення безпеки середовища та якості ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-28)
  В матеріалах конференції висвітлено передові науково-практичні результати досліджень, що отримані у галузі сучасного менеджменту. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-06)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні проблеми та напрямки впливу кліматичних змін на просторовий розвиток територій ...
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-10-22)
  Збірник містить матеріали ІIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» за такими основними напрямками: ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05)
  В збірнику публікуються наукові статті з питань гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, зрошуваного землеробства, меліоративного ґрунтознавства, сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-23)
  У матеріалах конференції розглянуто економічні, екологічні та організаційні аспекти розвитку потенціалу підприємств туристичної індустрії та суміжних галузей в умовах світової економічної кризи. Досліджено менеджмент ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-18)
  В збірку увійшли матеріали з питань методики викладання у вищій школі, екології рослин та природно-заповідної справи, теоретичних і прикладних аспектів інтродукції рослин, сучасних напрямків садовопаркового господарства, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-19)
  У матеріалах конференції висвітлено сучасні науково-практичні технології та досягнення агрономічних, економічних, природничих, екологічних, іхтіологічних, технологічних, ветеринарних наук. Для здобувачів вищої освіти, ...
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-09-11)
  Щорічно у Херсонському державному аграрному університеті на біолого-технологічному факультеті проходить конференція присвячена пам’яті Віталія Петровича Коваленка.
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-06)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні проблеми та напрямки впливу кліматичних змін на просторовий розвиток територій ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-03)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-14)
  Конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячується Дню науки. Метою конференції є висвітлення розробок, результатів досліджень та досягнень молодих вчених України та здобувачів вищої освіти при ...

View more